Žlučové kameny

Cholelithiáza [cholelitiáza] znamená vznik a přítomnost žlučových kamenů ve žlučníku (cholecystolithiáza) nebo ve žlučových cestách (choledocholithiáza). Většinou se jedná o náhodný nález, na druhou stranu jsou případy symptomatické cholelithiázy poměrně častou příčinou hospitalizací.

 

Žlučové kameny jsou rozlišovány na cholesterolové, pigmentové a smíšené. V rozvinutých státech Evropy tvoří asi 75% kameny cholesterolové. V Africe a Asii jsou žlučové kameny méně časté a většinou se jedná o kameny pigmentové.

 

Od poloviny 20. století byl pozorován nárůst prevalence žlučových kamenů, předpokládá se vliv zvyšující se socioekonomické úrovně a strava západoevropského stylu.

 

Pojednání o žlučových kamenech zahrnuje tyto texty:

 

Příčiny vzniku žlučových kamenů

Projevy a komplikace žluových kamenů

Terapie žlučových kamenů