Projevy a komplikace žlučových kamenů

Přítomnost žlučových kamenů nemusí být spojena s žádnými obtížemi a jejich nález může být náhodný. Mluvíme pak o asymptomatické cholelithiáze.

 

Biliární kolika je klasickým projevem žlučových kamenů a je důsledkem obstrukce ductus cystikus kamenem, nebo sludge. Bolest při kolice je vyvolána spazmy svaloviny žlučových cest v okolí obstrukce. Bolest je většinou náhlá, recidivující, může a nemusí následovat po větším jídle. Maximum bolesti bývá v pravém podžebří, bolest může vystřelovat do zad, nebo do pravého ramene.

 

Akutní cholecystitida znamená akutní zánět žlučníku, případně jeho okolí. Asi v 90% případů je příčinou cholelithiáza, přesněji řečeno déletrvající obstrukce ductus cystikus kamenem. Zánět bývá zprvu chemický a je způsoben podrážděním sliznice při obstrukci, sekundárně dochází k bakteriální infekci. U akutní cholecystitidy trvá bolest déle než 3 hodiny, je v epigastriu nebo pravém podžebří, obvykle je spojena se zvracením a běžně se zvýšenou teplotou mezi 37-38°C. Je přítomna palpační bolestivost v místě zánětu, břišní stěna bývá tuhá, je pozitivní Murphyho příznak.

 

Chronická cholecystitida se vyskytuje u pacientů s chronickou cholelithiázou, kteří mívají v anamnéze opakované ataky biliární koliky nebo akutní cholecystitidy. To vede k zesílení a fibrotizaci stěny žlučníku.

 

Drobné kaménky mohou ze žlučníku přejít až do duodena, nebo zůstávají ve společném žlučovodu (choledocholithiáza), kde jejich přítomnost vyvolává komplikace. Při obstrukci žlučových cest kamenem se rozvíjí žloutenka a případně se objeví svědění, stolice bývá světlá (nepřítomnost žlučových barviv) a naopak tmavne moč (konjugovaný bilirubin). V případě významné obstrukce se zvýšením intraduktálního tlaku dohází k dilataci žlučových cest, což je patrné při ultrazvukovém vyšetření. Déletrvající obstrukce indukuje fibrogenezi v játrech a tím může vést ke vzniku sekundární biliární cirhózy s portální hypertenzí nebo jaterním selháním. Choledocholithiáza může být komplikována cholangoitidou při bakteriální infekci v prostoru obstrukce. Cholangoitida má klasické projevy označované jako Charcotova trias (biliární bolest, žloutenka a zimnice s třesavkou). Bývají přítomny septické horečky, poměrně často bývají pozitivní hemokultury (nejčastěji E. coli, Klebsiella, Pseudomonas).

 

V případě obstrukce žlučových cest v oblasti ampuly může být důsledkem cholelithiázy i biliární akutní pankreatitida.

 

Gangréna a perforace žlučníku jsou komplikace, které se objevují asi u 10% pacientů s akutní cholecystitidou. Perforace přechází do formy pericholecystického abscesu při dobrém ohraničení, nebo do podoby peritonitidy. Absces může být dále komplikován vznikem píštělí (typicky cholecystoenterické).