Žaludek - informace

Žaludek je vakovitý orgán nacházející se v dutině břišní v epigastriu pod bránicí. Jeho hlavní funkcí je mechanické a chemické trávení potravy. Jakožto součást trávící trubice navazuje na jícen (v oblasti gastroezofageální junkce) a přechází v duodenum (dvanáctník). Plná náplň žaludku může být cca 2 litr tekutiny.

 

Základní anatomické části žaludku jsou kardie, fundus, tělo, antrum a pylorus. Na žaludku rozlišujeme přední a zadní stěnu a malou a velkou křivinu. Pylorus je cca 1-2 cm dlouhý kanál, který ústí do duodena. Duodenum má délku cca 30 centimetrů a je uloženo retroperitoneálně.

Žaludek

 

 

Cévní zásobení žaludku vychází z tepen odstupu aorty známého jako truncus coeliacus. Arteria gastrica sinistra a arteria gastrica dextra zásobuje oblast malé křiviny, arteria gastroepiploica dextra a sinistra se spojují na velké křivině, podrobnosti viz. obrázek.

 

Cévy žaludku

 

 

Mikroskopická stavba žaludku je do značné míry podobná distálnímu jícnu, najdeme zde sliznici (epitel + lamina propria + lamina muscularis mucosae), submukózu, svalovou vrstvu lamina muscularis propria a povrchovou vrstvu. Oproti jícnu je zde však přítomný jednovrstevný cylindrický epitel, svalová vrstva má 3 části (šikmá, cirkulární a longitudinální) a povrchová vrstva není u žaludku adventicie, ale seróza.

Stěna žaludku

 

 

Sliznice žaludku vytváří drobné jamky, které se označují jako foveolae gastricae a do nich vyúsťují žaludeční žlázky (obvykle více žlázek v jedné jamce). V horní části žlázek se nachází povrchové mucinózní buňky tvořící hlen, ve větší hloubce parietální buňky tvořící kyselinu chlorovodíkovou a vnitřní faktor, endokrinní buňky (ECL buňky, G-buňky a D-buňky) a hlavní buňky tvořící pepsinogeny.  V antru je minimum parietálních a hlavních buněk, zato je zde výrazný výskyt G- a D-buněk.

 

Přehled buněk a jejich produktů:

 

Parietální buňky – kyselina chlorovodíková, vnitřní faktor

Hlavní buňky – pepsinogeny

G-buňky – gastrin

D- buňky – somatostatin

ECL buňky – histamin

Mucinózní buňky – hlen, bikarbonát

 

 

Detailnější informace o žlázách a sekreci žaludečních působků najdete v tomto textu.