Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida patří mezi chronické idiopatické záněty střev (IBD). Incidence choroby se udává 2-10 na 100,000 obyvatel a prevalence cca 35-100 na 100,000 obyvatel. Incidence a prevalence je výrazně vyšší v rozvinutých státech a v židovské populaci. Nejčastější věk při objevení obtíží je 15-25 let.

 

Zánětem je postižena zejména mukóza a submukóza, zánětlivý proces je difuzní a povrchový. Podle rozsahu postižení tlustého střeva rozlišujeme různé formy ulcerózní kolitidy:

 

proktitida – postižení rekta (30%)

distální / levostranná kolitida – postižení rekta, sigmatu a sestupného tračníku (40%)

extenzivní/pankolitida – postižení rekta, sigmatu, sestupného tračníku a příčného tračníku, nebo celého tlustého střeva (30%)

 

Při ulcerózní kolitidě vždy zánět začíná v rektu a je omezen na určitý segment, nebo na celý tračník, ostatní části trávicího traktu však nebývají postiženy (s možnou výjimkou lehkého postižení terminálního ilea).

 

Rozsah postižení nemusí korelovat s tíží zánětu, ale závisí na něm prognóza a riziko komplikací (zejména riziko vzniku kolorektálního karcinomu v terénu chronického zánětu).

 

Konkrétnější informace najdete v příslušných textech:

 

Příčiny ulcerózní kolitidy

Projevy ulcerózní kolitidy

Diagnostika ulcerózní kolitidy

Terapie ulcerózní kolitidy