Ulcerózní kolitida - projevy

Projevy ulcerózní kolitidy závisí na rozsahu postiženého segmentu tlustého střeva a tíži zánětu.

 

Typickým příznakem je objevení se krve ve stolici. Krev je jasně červená, bývá doprovázena hlenem a-nebo hnisem. Zvyšuje se četnost stolice a bývají přítomny příznaky jako je nucení na stolici (urgence) a tenezmy. Čím je delší úsek postiženého tračníku, tím je větší riziko vzniku průjmů. Rozsáhlá ulcerózní kolitida s těžkým průběhem se projevuje nočním pocením, častými průjmy, křečemi břicha a úbytkem na váze.

 

Proktitida – V tomto případě je postiženo maximálně 15-20 cm rekta a zahrnuje asi třetinu případů ulcerózní kolitidy. Nejčastěji se objevuje nutkání na stolici s krví a hlenem, stolice bývá celkově spíše zácpovitá. Systémové projevy nejsou typické, mohou se nicméně objevit.

 

Levostranná kolitida – Může se objevit zácpa, nebo průjmy doprovázené tenezmy, pocity nutkání na stolici a krvácením z konečníku. Potíže bývají doprovázené levostrannými kolikovitými bolestmi břicha. Systémové příznaky se vyskytují častěji.

 

Extenzivní kolitida – Většinou se vyskytují průjmy doprovázené výše zmíněnými příznaky. Mimostřevní projevy jsou časté, stejně tak rozvoj anémie.

 

Toxické megakolon – Jedná se o nejzávažnější formu ulcerózní kolitidy. V tomto případě dochází k průniku zánětlivého procesu do hloubky střevní stěny až k muscularis propria. To způsobí ochabnutí a paralýzu svaloviny střeva a jeho distenzi. Objevuje se horečka, bolesti a křeče břicha a známky peritoneálního dráždění.

 

 

Klinicky rozlišujeme ulcerózní kolitidu podle příznaků na lehkou, střední, těžkou a fulminantní – mezi hodnocená kritéria patří počet stolic, přítomnost krve ve stolici, tělesná teplota, pulz, hematokrit (tj. přítomnost anémie) a sedimentace.

 

Průběh nemoci je různý a bývá ovlivněný léčbou. Nejčastější je chronický intermitentní průběh, poměrně často se objevuje pouze jediná ataka nemoci. Méně častá je chronicky postupující ulcerózní kolitida a akutní fulminantní průběh. Velmi vzácně jsou první projevy nemoci spojené s úmrtím postiženého.