Ulcerózní kolitida - příčiny

Ulcerózní kolitida patří mezi chronické idiopatické záněty střev (IBD). Nejvíce je postižena mukóza a submukóza, nemoc je omezena na část tlustého střeva různého rozsahu. Její příčiny nejsou zcela jasně známé:

 

 

Genetická predispozice

Vliv genetiky je nesporný, asi 15% nemocných s IBD má příbuzného prvního stupně opět postiženého IBD. Dosud zdraví příbuzní prvního stupně od nemocného s IBD mají 30-100 x vyšší riziko vzniku IBD. Přesný mechanizmus dědičnosti IBD není známý. Z molekulárně genetického hlediska je významný častý výskyt ANCA. Asi 70% pacientů s ulcerózní kolitidou je pANCA pozitivní.

 

Spouštěče

Předpokládá se vliv řady intraintestinálních antigenů v rozvoji zánětlivé reakce. Podle první teorie jde o mikrobiální patogeny jako jsou mykobakteria, jasné závěry však prozatím nejsou.  Druhá teorie považuje za etiologický agens dietární antigeny, proti kterým imunitní systém neadekvátně reaguje. Třetí teorie považuje za primární cíl imunitní reakce vlastní tkáně, nejspíše buňky střevního epitelu, které jsou poškozovány přímou cytotoxickou a protilátkovou odpovědí.

 

Imunopatologie

Antigen je zachycen makrofágem, nebo jinými APC buňkami a prezentován CD4 T-lymfocytům spolu s HLA II molekulami. Aktivovaný T-lymfocyt uvolňuje IL-2, který způsobí klonální expanzi cytotoxických CD8 T-lymfocytů a B-lymfocytů. Idiopatické střevní záněty pak vznikají v důsledku geneticky daných dysregulací imunitní odpovědi na intestinální antigeny. Součástí abnormální odpovědi je zvýšení sekrece protilátek IgG a IgM na úkor IgA (u zdravého jedince je tomu naopak). U ulcerózní kolitidy jsou typické protilátky IgG1 a IgG3. Z cytokinů je zvýšená produkce IL-1, 6 a 8, TNF-alfa a INF-gamma. U ulcerózní kolitidy pozorujeme v místech aktivního zánětu i sekreci prozánětlivých prostaglandinů, jejichž tvorba je řízena enzymem COX-2.