TIGAR-O klasifikace

TIGAR-O klasifikace etiologie chronické pankreatitidy

 

Toxicko-metabolická chronická pankreatitida

- Alkoholizmus

- Hyperkalcemie

- Hypertriacylglycerolémie

- Léčiva

- Toxiny

 

Idiopatická chronická pankreatitida

- S časným začátkem

- S pozdním začátkem

- Tropická kalcifikující pankreatitida

 

Genetická chronická pankreatitida

- Autozomálně dominantní (mutacev genu pro kationický trypsinogen)

- Autozomálně recesivní (CFTR, nebo SPINK1 mutace, mutace alfa-1-antitrypsinu)

 

Autoimunitní chronická pankreatitida

- Primární autoimunitní pankreatitida

- Sekundární autoimunitní pankreatitida (při Sjögrenově syndromu, PBC a IBD)

 

Chronická pankreatitida s těžkou akutní nebo rekurentní pankreatitidou

- Postnekrotická (po těžké akutní pankreatitidě)

- Rekurentní akutní pankreatitida

- Postradiační pankreatitida

- Ischemická pankreatitida

 

Obstruktivní chronická pankreatitida

- Pankreas divisum

- Dysfunkce Oddiho svěrače

- Obstrukce pankreatického vývodu