Rektum - informace

Rektum (konečník) je terminální část tlustého střeva. Průměrná délka rekta je 10-15 cm, ústí na povrch v anální krajině.

 

Základní anatomie

Konečník lze rozdělit na dvě části – proximální ampulu (10-12 cm) a distální anální kanál (2-3 cm). V ampule jsou tři příčné poloměsíčité řasy, prostřední z nich je rozměrnější a nazývá se Kohlrauschova řasa. Proti této řase je konečník vyklenutý doleva. V análním kanále nalézáme podélné řasy známé jako columnae anales.

 

V ampule se nachází sliznice relativně odpovídající histologické stavbě tlustého střeva, v průběhu análního kanálu postupně mizí Lieberkühnovy krypty a cylindrický epitel přechází do rohovějícího kožního epitelu. Místo přechodu epitelů se označuje jako linea dentata.

 

Rektum

 

Pozn:

Horní část rekta je uložena v peritoneu a kryta serózou.

Tělesná teplota měřená v rektu je asi o 0.5°C vyšší než teplota v dutině ústní a o 1°C vyšší než teplota v podpaží.

 

 

Cévní zásobení

Horní třetina rekta je zásobena z arteria rectalis superior (původ v arteria mesenterica inferior), střední a distální část je zásobována cestou párové arteria rectalis media a arteria rectalis inferior (původem z levé a pravé arteria iliaca interna).

 

Žilní krev je z horní části rekta vedena do portálního řečiště a do jater, z dolní části cestou ilických žil do dolní duté žíly. Žilní systém konečníku tvoří žilní pleteně, které dávají základ vzniku vnitřních a vnějších hemoroidů.

 

 

Anální uzávěr

Uzávěr análního otvoru je dán několika svěrači z hladké i příčně pruhované svaloviny. Sphincter ani internus je tvořen hladkou svalovinou, sphincter ani externus je příčně pruhovaný a je součástí svalové hráze. Inervace je zajištěna z míšních kořenů S3 a S4 cestou nervus pudendus a cestou splanchnických pánevních nervů.