Refluxní nemoc

Refluxní nemoc znamená častý a nadměrný návrat žaludečního kyselého obsahu do jícnu, což má za následek klinické projevy a-nebo vznik komplikací. V úvodu je nutné si osvětlit čtyři základní termíny, bez jejichž pochopení se nelze problematice refluxní nemoci věnovat.

Reflux

 

Gastroezofageální reflux (GER)

Znamená průnik tekutého kyselého žaludečního obsahu do jícnu. Jedná se o běžný děj, ke kterému dochází u každého z nás. Nejde o chorobu, avšak jeho nadměrná četnost, objem, či kyselost se mohou stát podkladem chorobných změn.

 

Refluxní nemoc (GERD – Gastroezofageal reflux disease)

Jedná se o soubor chorobných projevů vznikajících při refluxu a-nebo komplikací tohoto jevu.

 

Refluxní ezofagitida

Je jedním z klinických projevů refluxní nemoci, znamená zánětlivé poškození jícnu. Tato chorobná jednotka je stanovována pohledem na sliznici jícnu při endoskopii, nicméně v užším slova smyslu jde o histologický termín, který by měl být stanoven na základě zánětlivého histologického nálezu z biopsie.

 

Pálení žáhy (pyróza)

Pyróza je nejběžnějším příznakem refluxní nemoci. Jde o subjektivní vjem, jehož tíže vůbec nemusí odpovídat tíži objektivního endoskopického nálezu. To znamená, že u pacienta s těžkými obtížemi může být endoskopický nález v jícnu prakticky normální, a naopak.

 

 

Refluxní choroba se pokládá za velmi častá onemocnění, alespoň občasné symptomy byly pozorovány asi u 45% populace vyspělých států. Prevalence refluxní ezofagitidy se odhaduje na 2-10% populace.

 

Bližší informace o jednotlivých aspektech refluxní nemoci najdete zde: