Ransonovo skóre

Ransonovo skóre pro akutní pankreatitidu

 

1. Akutní nebiliární pankreatitida při přijetí

Věk nad 55 let

Leukocytóza nad 16000 /ul

Glykémie nad 11 mmol/l

LDH nad 5.81 ukat/l

AST nad 4.17 ukat/l

 

2. Akutní nebiliární pankreatitida za 48 hodin

pokles hematokritu nad 10%

vzestup urey nad 1 mmol/l

nekorig. Ca pod 2 mmol/l

arteriální pO2 pod 4.3 kPa

deficit bazí nad 4 mmol/l

retence tekutin nad 6 litrů

 

3 a více bodů = vysoké podezření na akutní pankreatitidu

 

Pozn: Biliární pankreatitida má lehce odlišná kritéria:

 

1. Akutní biliární pankreatitida při přijetí

Věk nad 70 let

Leukocytóza nad 18000 /ul

Glykémie nad 12 mmol/l

LDH nad 6.64 ukat/l

AST nad 4.17 ukat/l

 

2. Akutní biliární pankreatitida za 48 hodin

pokles hematokritu nad 10%

vzestup urey nad 0.4 mmol/l

nekorig. Ca pod 2 mmol/l

arteriální pO2 pod 4.3 kPa

deficit bazí nad 5 mmol/l

retence tekutin nad 4 litry