Poruchy motility jícnu

Poruchy motility (hybnosti) se projevují zhoršenou pasáží soust a vedou k různým formám dysfágie (poruchy polykání).

 

Obecně řečeno je nutné rozlišit poruchy motility horního jícnu, které souvisí s postižením jeho příčně pruhované svaloviny včetně poruchy horního jícnového svěrače a na poruchy motility distálního jícnu, kde je přítomna hladká svalovina.

 

 

Poruchy motility horního jícnu

Do této skupiny spadá tzv. orofaryngeální dysfágie, což je porucha hybnosti jícnu v anatomické oblasti horního jícnového svěrače.

 

 

Poruchy motility distálního jícnu

Do této známější skupiny řadíme nemoci jako je achalázie, spastické poruchy jícnu (difuzní spasmus jícnu, louskačkový jícen) a postižení jícnu u některých systémových chorob jako je sklerodermie a diabetes mellitus.

 

Jak již bylo řečeno výše, je základním projevem poruchy motility jícnu dysfágie, neboli porucha polykání. Můžeme ji rozlišit na horní a dolní. U horní dysfágie je pocit váznutí sousta lokalizován spíše do oblasti krku a bývá doprovázen aspiracemi (vdechnutím) potravy s kašlem a záněty dýchacích cest. Dolní dysfágie je spojená s distálním jícnem, nepříjemný pocit je vnímán spíše níže v oblasti hrudníku.