Porcelánový žlučník

Porcelánový žlučník je označení pro kalcifikace stěny žlučníku. Předpokládá se přímá souvislost s cholesterolovými žlučovými kameny, nejčastěji jsou postiženy ženy s nadváhou a obézní ženy.

 

Příznaky

Porcelánový žlučník je bezpříznakový, ovšem před jeho diagnostikou mohou být v anamnéze popisovány biliární obtíže při cholelithiáze (biliární koliky, akutní záněty žlučníku, biliární pankreatitida apod.).

 

 

Komplikace

Předpokládá se vztah mezi porcelánovým žlučníkem a rizikem vzniku karcinomu žlučníku. Udává se riziko vzniku malignity žlučníku asi u 6-10% pacientů s kalcifikacemi jeho stěny. Dříve se riziko odhadovalo jako výrazně vyšší, tento názor byl nicméně přehodnocen.

 

 

Diagnostika

Stěna žlučníku bývá zjizvena chronickým zánětem, přítomny jsou kalcifikace. To je dobře zobrazitelné ultrazvukem nebo při CT vyšetření břicha.

 

 

Terapie

Vzhledem k předpokládanému vztahu s karcinomem žlučníku se doporučuje porcelánový žlučník chirurgicky odstranit klasickou cholecystektomií.