pH-metrie jícnu

V rámci refluxní nemoci je důležitým vyšetřením tzv. pH-metrie jícnu. Neprovádí se plošně a je určena spíše pacientům s klinickými obtížemi, u nichž jsou jiné vyšetřovací metody nepříliš průkazné.

 

 

Indikace

Vyšetření je určeno pacientům s příznaky refluxní nemoci, u kterých však nedošlo k efektu léků (blokátory protonové pumpy), a u kterých je neprůkazný endoskopický nález při ezofagogastroskopii. pH-metrie jícnu může pomoci určit, zda je opravdu klinicky významný gastroezofageální (či duodenogastroezofageální) reflux přítomen, a zda souvisí jeho epizody se záchvaty obtíží.

 

 

Princip

Samotné vyšetření trvá 24 hodin a je ambulantní. Ve zdravotnickém zařízení se zavede tenká elastická sonda nosem do hltanu a následně do jícnu tak, aby její konec byl asi 5 centimetrů nad dolním jícnovým svěračem. Potřebnou hloubku zavedení určíme většinou při předchozí ezofagogastroskopii nebo manometrii. Vyhodnocovací přístroj se připevňuje na opasek, má podobu malé krabičky. Vyšetřovaný je poté propuštěn a tráví celý den běžnými činnostmi. Je vhodné, když si zapisuje časy jídel, časy ulehnutí do vodorovné polohy a případně časy začátků a konců obtíží. Za 24 hodin se vrací k lékaři, sonda je vyjmuta a výsledky vyhodnoceny.

 

Sonda je schopná měřit pH v jícnu a díky jeho změnám pak určit epizody kyselého, nebo zásaditého refluxu. Vylepšenou metodou je 24-hodinová jícnová pH-metrie s impedancí. Slovo impedance si můžeme představit jako "elektrický odpor prostředí". Při průchodu tekutin okolo sondy impedance klesá, u vzduchu naopak roste (vzduch je nevodivý) a tím nám vyšetření umožní odlišit tekutý refluxát od plynného.

 

 

Příprava

Pacient by k vyšetření měl přijít nalačno, tj. od půlnoci nic nejíst a nepít, nedoporučuje se ani kouřit. S předstihem by měly být vysazeny léky, které by mohly zkreslit výsledek - asi týden by neměla být užívána prokinetika a blokátory protonové pumpy, asi 2-3 dny by měly být vysazeny H2-blokátory a asi 8 hodin by neměla být užívána antacida.

 

 

Vyhodnocení
Záznam ze sondy vyhodnocuje lékař, hodnocení je poměrně složité a určuje se při něm četnost a tíže změn pH, v ideálním případě se srovnáním těchto změn při objevení se obtíží. Vyhodnocení pak podává informace o existenci významného refluxu a jeho vztahu k příznakům. Za významný ukazatel kyselého refluxu se počítá pH pod 4, které bylo přítomno déle než 5% sledovaného časového úseku.