Pancreas divisum

Pancreas divisum je jeden z nejčastějších vrozených abnormit slinivky břišní (4-10%). Jeho podstatou je chyba v embryonálním vývoji pankreatické žlázy, kdy dojde k poruše splynutí předního a zadního pankreatického základu.

 

Přední pankreatický segment během vývoje rotuje dorzálně a stává se dolní částí hlavy slinivky břišní. Dorsální segment je objemnější a je základem po zbytek pankreatické žlázy. Při narušeném splynutí vyúsťuje na Vaterské papile žlučovod a kratší pankreatický vývod z části hlavy slinivky břišní, zatímco zbytek žlázy je drénován hlavním pankreatickým vývodem, který ústí na malé papile (papila Santorini). Existují přechodné varianty, kdy jsou oba systémy propojeny segmentární větví (neúplný pancreas divisum).

 

Význam

Relativně užší ústí na malé papile nemusí mít dostatečnou kapacitu k odvádění pankreatického sekretu, zvyšuje se riziko lokální hypertenze v pankreatickém vývodu a stav může být spojen s častějšími atakami akutní pankreatitidy bez jasné vyvolávající příčiny.

 

Diagnostika

Nález může být určen pomocí ERCP, či MRCP.

 

Terapie

Terapie je indikována pouze při symptomatickém pancreas divisum a její podstatou je buď dilatace zúženého vývodu, či papilosfinkterotomie na malé papile k zjištění pankreatické drenáže.