Nádory jícnu

Tumory jícnu tvoří poměrně rozsáhlou kapitolu, přičemž jako u ostatních orgánů je můžeme rozdělit na benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné) a dále na primární (rostoucí v místě svého vzniku) a sekundární (metastázy).

 

 

Benigní nádory

Z povrchového epitelu mohou vznikat papilomy. Mají vzhled přisedlých polypů, jejich vyvolávající příčinou může být HPV virus a dráždění jícnu při chronické refluxní ezofagitidě. Z hlediska rizika rozvoje malignity jsou hodnoceny jako low-grade.

 

Benigní mezenchymové nádory vychází z podslizniční vrstvy nebo ze svalové vrstvy stěny jícnu. Jedná se o jícnové varianty tumorů jako jsou lipomy (tuková tkáň), hemangiomy (cévní struktury), lymfangiomy (lymfatické cévy), leiomyomy (hladká svalovina) a fibromy (vazivová tkáň).

 

 

Maligní nádory

Základním tumorem této skupiny je karcinom jícnu, z něhož jsem vyčlenil přechodný tumor mezi jícnem a žaludkem, tzv. adenokarcinom gastroezofageální junkce. Dále se nesmí  Kromě něj je nutno zmínit i lymfomy, které jsou však v oblasti jícnu relativně vzácné. Vyskytovat se mohou velkobuněčné lymfomy, MALT lymfomy i Hodgkinův lymfom. V jícnu můžeme najít i melanom, spíše však jako sekundární metastatické ložisko. Velmi raritně byly v jícnu popsány sarkomy.