Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších maligních onemocnění v ČR, jeho incidence činí cca 80 na 100,000 osob ročně – muži 95/100,000 za rok ženy 46/100,000 za rok. Ročně je diagnostikováno cca 8,000 pacientů s tímto tumorem a 4,000 nemocných ročně umírá. Celosvětově umírá na kolorektální karcinom přes 500 tisíc lidí ročně a jedná se o 3. nejčastější tumor po tumorech plic a prsu.

 

Nemoc postihuje jedince v produktivním věku a při pozdním záchytu je buď kurativně neléčitelná, nebo je výrazně finančně náročná. Typický věk záchytu je 60-70 let, nicméně asi 20% pacientů je mladších.

 

Z celkového počtu lze vydělit jednotlivé skupiny dle mechanizmu vzniku:

 

Sporadický kolorektální karcinom – 75% případů

Kolorektální karcinom s familiárním výskytem – 10-30%

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC) – 1-3%

Kolorektální karcinom asociovaný s FAP – 0.5%

Kolorektální karcinom asociovaný se vzácnými syndromy – 0.1%

 

Více informací najdete v jednotlivých článcích

 

Příčiny kolorektálního karcinomu

Kancerogeneze kolorektálního karcinomu

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom

Projevy kolorektálního karcinomu

Diagnostika kolorektálního karcinomu

Terapie kolorektálního karcinomu

 

Vzhledem k častému výskytu kolorektálního karcinomu a zároveň diagnostickým možnostem zachytit jej v časné, nebo v přednádorové fázi byl vytvořen depistážní (screeningový) program určený jedincům s průměrným rizikem a dále existují speciální dispenzární programy pro jedince s vyšším rizikem. Více si přečtěte zde:

 

Depistážní program kolorektálního karcinomu

Dispenzární programy kolorektálního karcinomu