Projevy kolorektálního karcinomu

Projevy kolorektálního karcinomu mohou být pestré, závisí na lokalizaci, velikosti a rychlosti růstu tumoru.

 

Pravostranné tumory proximálního tračníku mají více místa k růstu, tvoří spíše exulcerované útvary a projevují se chronickou anemizací se vznikem anemického syndromu (slabost, únava, námahová dušnost a vertigo). Okem viditelná jasně červená krev ve stolici (enteroragie) může a nemusí být patrná.

 

Levostranné tumory rostou spíše cirkulárně a skirhoticky (zužují lumen střeva), začnou se projevovat časněji a projeví se změnou vyprazdňování – střídání průjmu a zácpy. Vzácně může nerozpoznaný tumor svým růstem způsobit obstrukční ileus.

 

Z příznaků pokročilého a generalizovaného tumoru jmenujme bolesti břicha, vznik ascitu (tekutina v břišní dutině), metastatické zvětšení jater, dušnost při metastatickém postižení plic, nechutenství a úbytek na váze.