Průběh kolonoskopie

Kolonoskopie se provádí buď ambulantně nebo za krátké hospitalizace. Závisí na tom, zda se během ní provádí nějaký zákrok s rizikem komplikací a také na celkovém zdravotním stavu pacienta. Starší a nemocní lidé jsou spíše hospitalizováni, aby lépe zvládli náročné prázdnění.

 

Vlastní zákrok se provádí na endoskopickém sále v poloze na boku, během kolonoskopie může být nemocný za pomoci personálu polohován na záda nebo na druhý bok, což v jistých chvílích může usnadnit průchod kolonoskopického přístroje střevními ohyby.

 

Vzhledem k tomu, že kolonoskopie může být nepříjemná a bolestivá (zejména nepříjemný pocit při rozfukování střeva vzduchem), dostává pacient nitrožilní injekci tlumící látky. Ta působí proti úzkosti, tlumí bolest, uspává a většinou narušuje krátkodobou paměť. Pacient tedy většinou nespí, ale na samotný zákrok si obvykle nepamatuje. Po aplikaci tlumící injekce platí na ten den zákaz řízení motorových vozidel.

 

Celková doba zákroku je různá, nekomplikovaná kolonoskopie může trvat cca 20 minut a někdy i méně. V případě, že jsou během kolonoskopie odstraňovány polypy, nebo prováděny jiné zákroky, se ovšem její doba může výrazně prodloužit.

 

Po ukončení kolonoskopie je pacient převezen na tzv. dospávací pokoj, kde si odpočine, a odtud se buď vrací na svoje nemocniční lůžko (u hospitalizovaných), nebo je propuštěn domů (u ambulantních pacientů).