Karcinom pankreatu - TNM klasifikace

T - Lokální rozsah nádoru

T1 nádor omezen na pankreas, 2 cm nebo méně v největším rozměru

T2 nádor omezen na pankreas, větší než 2 cm v největším rozměru

T3 nádor se šíří mimo pankreas, nepostihuje však truncus coeliacus nebo a. mesenterica superior

T4 nádor postihuje truncus coeliacus nebo a. mesenterica superior

 

N - Regionální mízní uzliny

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit

N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy

N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

 

M - Vzdálené metastázy

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit

M0 nejsou vzdálené metastázy

M1 jsou vzdálené metastázy