Karcinom jícnu - TNM klasifikace

 

T - lokální rozsah

Tis – karcinom in situ – neproniká do submukózy

T1 – karcinom proniká do lamina propria nebo do submukózy, ale ne do muscularis propria

- T1a - karcinom proniká do lamina propria

- T1b - karcinom proniká do submukózy

T2 – karcinom proniká do muscularis propria

T3 – karcinom proniká do adventicie

T4 – karcinom proniká do okolních struktur

 

N - postižení lokálních uzlin

N1 – postižena 1-2 lokální uzliny

N2 – postiženo 3-6 lokálních uzlin

N3 – postiženo více než 6 lokálních uzlin

 

M - vzdálené metastázy

M0 – nepřítomny vzdálené metastázy

M1 – přítomny vzdálené metastázy