Informace o jícnu

Jícen je trubicovitý orgán mezi hltanem a žaludkem. Dosahuje délky 20-25 centimetrů. Proximální (horní) část jícnu se nachází za štítnou chrupavkou, v této oblasti se nachází horní jícnový svěrač, který tvoří přechod mezi hltanem a vlastním jícnem.

 

V jícnu existují tři fyziologicky zúžená místa, kde mohou snadněji uváznout cizí tělesa. Jedná se o vlastní začátek jícnu za štítnou chrupavkou, dále o oblast blízkého kontaktu jícnu s obloukem aorty a konečně oblast průchodu bránicí před vstupem do žaludku.

 

Distální konec jícnu s přechodem do žaludku se označuje jako gastroezofageální junkce, v této oblasti se nachází i dolní jícnový svěrač a přechod epitelu jícnového a žaludečního, tzv. skvamokolumnární junkce (Z-linie).

Jícen

 

Cévní zásobení jícnu se liší podle etáží – krční část jícnu je zásobena z tepen štítné žlázy, hrudní jícen je zásoben z větví hrudní aorty a dolní část jícnu z levé gastrické tepny. Inervace jícnu je zajištěna X. hlavovým nervem – nervus vagus (bloudivý nerv). Ve stěně jícnu se nachází nervová ganglia – plexus Meissneri v submukóze a plexus Auerbachi mezi cirkulární a longitudinální svalovou vrstvou (viz. níže).

 

Stěna jícnu má více vrstev a jejich znalost je v praxi důležitá zejména ke zhodnocení lokálního staginu maligních tumorů jícnu.

Stěna jícnu

 

Sliznice

Je tvořena třemi vrstvami. Dutinu jícnu vystýlá vrstevnatý nerohovějící dlaždicový epitel, který v místě gastroezofageální junkce přechází v žaludeční jednovrstevný cylindrický epitel (skvamokolumnární junkce). Pod epitelem se nachází lamina propria mucosae a pod ní tenká svalová vrstva zvaná lamina muscularis mucoase.

 

Submukóza

Jde o vrstvu podslizničního vaziva. Obsahuje imunitní buňky, Hellerův systém drobných krevních cév a Meissnerův plexus.

 

Lamina muscularis propria

Je hlavní svalovou vrstvou jícnu. V horní třetině jícnu je tvořena příčně pruhovanou svalovinou, v dolní části již výrazně roste podíl hladké svaloviny. Svalová vrstva je vždy rozdělena do dvou vrstev – blíže k submukóze je příčně (s trubicí jícnu) uspořádaná cirkulární vrstva a vzdálenější je podélně uspořádaná longitudinální vrstva.

 

Adventicie

Je zevní vrstvou jícnu, obsahuje vazivo a větší krevní cévy.