Gastropatie

Gastropatie představují souhrnné označení pro choroby žaludku, u kterých není přítomen zánět sliznice (rozdíl oproti gastritidám).

 

Hemoragická gastropatie

Jedná se o vznik žaludečních erozí a krvácejících ložisek, které mohou být asymptomatické, nebo mohou způsobit vážné krvácení do trávící trubice. Přesný zdroj krvácení nelze endoskopicky přesně určit. Mezi příčiny se řadí alkohol, nesteroidní antirevmatika a vystavení organizmu fyzicky stresujícím inzultům (polytrauma, sepse, šokové stavy).

 

Vaskulární gastropatie

Souvisí se změnami cirkulace v žaludeční stěně. Nejvýznamnější jednotkou je portální gastropatie, která se vyskytuje v důsledku portální hypertenze. Při endoskopii se objeví charakteristické políčkování žaludeční sliznice, zarudnutí a třešňové skvrnky. Vážnější formy mohou souviset s krvácením. Histologicky nacházíme rozšířené a klikaté cévy ve sliznici a v podslizničním vazivu.

 

Hypertrofická gastropatie

V tomto případě nacházíme zvětšené žaludeční řasy, které mohou vytvářet dojem mozkových závitů. Do této skupiny patří tzv. Ménétriérova choroba, která zřejmě souvisí s infekcí Helicobacterem pylori. Může docházet ke ztrátám bílkovin povrchem řas za vzniku exsudativní gastropatie. Choroba zvyšuje riziko vzniku adenokarcinomu žaludku a je indikací k eradikaci Helicobactera pylori.