Gastric outlet syndrom

Gastric outlet obstruction se také označuje jako gastric outlet syndrom. Jde o mechanickou obstrukci distální části žaludku v oblasti pylorického kanálu. Můžeme ho zařadit mezi poruchy vyprazdňování žaludku.

 

 

Příčiny

Existují benigní (nezhoubné) i maligní (zhoubné) příčiny. Z nezhoubných se nejčastěji jedná o důsledek vředové choroby gastroduodena (edém, pozánětlivé striktury), dále byl gastric outlet syndrome pozorován u pseudocyst hlavy slinivky, u žaludeční tuberkulózy, u amyloidózy a v rámci striktur po chirurgických zákrocích. V novorozeneckém věku sem spadají případy hypertrofické pylorostenózy. Z maligních příčin způsobují obtíže zejména zhoubné nádory žaludku.

 

 

Projevy

Obstrukce pylorického kanálu vede k narušení vyprazdňování žaludku a to vyvolává bolesti břicha v nadbřišku a postprandiální (po jídle) zvracení nenatrávené potravy. S jídlem rychle přichází pocit plnosti, nadmutí a říhání.

 

 

Diagnostika

Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření má největší význam ezofagogastroskopie, kontrastní pasáž žaludkem a zobrazovací metody (UZ a CT břicha).

 

 

Terapie

Terapie závisí na vyvolávající příčině. U vředové choroby se podávají blokátory protonové pumpy s dočasnou parenterální hydratací a nutricí a případně zavedení nasogastrické sondy k odvádění žaludečních šťáv. Z endoskopických zákroků lze někdy provést balónkovou dilataci, v jiných indikacích je nutné chirurgické řešení (pyloromyotomie, resekční zákroky, bypassy).