Chronická pankreatitida - projevy

Chronická pankreatitida má chronický a progresivní průběh, mezi klasické projevy se řadí bolesti břicha, hubnutí, nauzea, epizody zvracení, subikterus a ikterus, ascites a steatorea. Možným příznakem je i diabetes mellitus při narušení endokrinní funkce pankreatu.m Klasickými časnými příznaky je nauzea a bolest,ostatní příznaky se považují za pozdní.

 

Bolest

Algická forma chronické pankreatitidy zahrnuje asi 80-90% případů. bolest bývá trvalá, může mít však i charakter epizodické bolesti. Epizody bolesti se mohou objevovat po alkoholovém excesu, či po dietní chybě (velký objem stravy, tučná strava). bolest bývá horší v poloze na zádech.

 

Váhový úbytek

Příčinou je snížený příjem potravy kvůli obavám z bolesti a nedostatečná produkce pankreatických enzymů. Dochází k poruše štěpení cukrů, tuků i bílkovin.

 

Obstrukční ikterus

Může být důsledkem vazivového jizvení s obstrukcí intrapankreatické části žlučovodu. Kromě toho však může jít i o projev karcinomu pankreatu v terénu chronické pankreatitidy.

 

Pankreatický ascites

Většinou bývá důsledkem narušení integrity pankreatického vývodu, nebo souvisí s cystoidem (pseudocystou).