Žaludeční bezoáry

O cizích tělesech v žaludku platí podobná pravidla jako pro cizí tělesa v jícnu, speciální problematiku představují žaludeční bezoáry. Bezoáry jsou tělesa vytvořená z cizích materiálů, které se nahromadí v trávícím traktu. Nejčastěji se nachází v žaludku, byly však nalezeny i v jícnu a rektu. V běžné populaci se zřejmě vyskytují asi u 0.5%, většinou bývají asymptomatické.

 

Podle charakteru materiálu mluvíme o trichobezoárech (vlasy, chlupy), fytobezoárech (rostlinné produkty), farmakobezoárech (léky) apod.

 

 

Příčiny

Existuje více příčin, které zvyšují riziko vzniku bezoárů. Jsou to poruchy vyprazdňování žaludku spojené s pomalým vyprazdňováním, příliš velká požitá sousta, nedostatečné kousání a žvýkání, stavy po operacích žaludku a další. Některé léky se mohou nedostatečně rozpouštět při hypo- a achlorhydrii a jejich rezidua mohou tvořit bezoáry také.

 

 

Projevy

Většinou jsou bezoáry bezpříznakové, jindy se objevuje pocit plnosti, nechutenství, nevolnost a zvracení. Jsou to do značné míry příznaky podobné stavům se zpomalením žaludečního vyprazdňování.

 

 

Diagnostika

Bezoáry se dají zobrazit při kontrastní pasáži žaludkem, vyšetřením volby je nicméně ezofagogastroskopie.

 

 

Terapie

Fytobezoáry obsahující celulózu, bílkoviny a hlen mohou být degradovány proteolytickými enzymy jako je papain. Menší bezoáry lze odstranit endoskopicky podobně jako ostatní cizí tělesa (kleště, košík...). Z hlediska dlouhodobé prevence se podávají prokinetika. Chirurgické řešení bezoárů je málo časté a je vyhrazeno spíše pro komplikace jako je obstrukce, perforace a krvácení.