Balthazarova kritéria

Základem hodnocení je CT obraz při akutní pankreatitidě. CT je většinou doporučováno provést až po 73 hodinách trvání pankreatitidy.

 

1. Zánětlivé změny pankreatu na CT

Stádium A - normální pankreas (0 bodů)

Stádium B - zvětšený pankreas (1 bod)

Stádium C - známky intra- i peripankreatického zánětu (2 body)

Stádium D - přítomna i jedna peripankreatická kolekce tekutiny (3 body)

Stádium E - přítomny 2 a více peripankreatické kolekce tekutiny (4 body)

 

2. Hodnocení nekrózy

a) žádná nekróza (0 bodů)

b) nekróza do 30% (2 body)

c) nekróza 30-50% (4 body)

d) nekróza nad 50% (6 bodů)

 

Součet bodů

0-3 body - letalita 3%

4-6 bodů - letalita 6%

7-10 bodů - letalita 17%