Anální karcinom

Anální karcinom lze z hlediska zařadit mezi kolorektální karcinomy, nicméně má oproti tumorům v ostatních částech tlustého střeva některé významné odlišnosti. Kolorektální karcinomy caeka až rekta jsou obvykle adenokarcinomy, v anální oblasti se nejčastěji vyskytuje dlaždicobuněčný karcinom (70-80%) a karcinom z přechodných buněk (20-30%).

 

 

Příčiny

Příčiny jsou opět poněkud odlišné od ostatních kolorektálních tumorů. Anální karcinomy vychází obvykle z ložisek anální intraepiteliální neoplázie, která je dle histologických známek dělena na low-grade a high-grade léze.

 

Anální karcinomy jsou úzce spojené s análním sexuálním stykem, zejména v promiskuitnějších komunitách homosexuálů. Úzký vztah ke vzniku dysplázií a karcinomu má infekce HPV virem, kouření a poruchy imunity.

 

 

Projevy

Počáteční příznaky jsou nespecifické a zahrnují bolestivost při defekaci, krvácení s nálezem čerstvé krve ve stolici a na jejím povrchu a hlenový výtok. K pokročilým příznakům lze uvést poruchu odchodu stolice, zúžení análního kanálu, tvorbu nádorových píštělí a pánevní bolest. Lokální metastázy mohou být nalezeny v tříselných a pánevních lymfatických uzlinách, vzdálené metastázy v játrech a v plicích.

 

 

Diagnostika

Ke zhodnocení rozsahu a velikosti tumoru je vhodné opatrné vyšetření konečníku prstem, anoskopii a ideálně kolonoskopii k vyloučení synchronních kolorektálních tumorů. Hloubka pronikání tumoru a postižení pararektálních lymfatických uzlin může být hodnoceno pomocí endosonografie (EUS) a oblast pánve a vzdálenějších uzlin pomocí CT břicha.

 

 

Terapie

Základním terapeutickou modalitou karcinomů análního okraje je chirurgický zákrok spočívající v lokální excizi nádorové léze. Rozsáhlejší tumory vyžadují radikálnější zákroky spojené s odstraněním svěračů, análního kanálu, rekta a okolních anatomických struktur.

 

Karcinomy análního kanálu se primárně léčí neoadjuvantní chemoradioterapií, protože dlaždicobuněčné karcinomy této lokalizace jsou výrazně senzitivní vůči radioterapii a chemoterapie její účinek potencuje.

 

 

Pozn: Z méně častých zhoubných tumorů anální oblasti je nutno uvést adenokarcinomy a melanomy.